TISAK NA PAPIR

TISAK NA PAPIR

Iz dijela koji čini velik dio proizvodnje Print Grupe posebno izdvajamo offsetni tisak do formata B0. Tako veliki format omogućava nam produkciju jumbo plakata te tisak za veće kartonažne proizvode koji su također značajan dio naše ponude.

Uz offsetni program tiska na papir naša proizvodnja posjeduje nekoliko digitalnih printera od kojih izdvajamo HP INDIGO 5500 PRESS kao jedan od rijetkih koji brzinom i kvalitetom ne zaostaje puno za offset tehnologijom. Kao novitet odnedavno smo počeli uvoditi Latex tehnologiju tiska na digitalnim printerima što je ujedno i početak usklađivanja sa EU normama. Navedena tehnologija bazira se na tintama koje su potpuno neškodljive za okolinu.