NAVLAKE ZA DETEKTORE

NAVLAKE ZA DETEKTORE

Posebno izdvajamo ovu grupu proizvoda jer su, kao bilboardi i citylight plakati, postali standardizirani naćin oglašavanja. Na ulazu u svaki veći prodajni prostor navlaka za detektore je prva oglasna površina sa kojom se kupac susreće, pa je samim time vrlo značajna.

Može se izraditi iz više vrsta materijala, te na nekoliko konstrukcijskih naćina zavisno o tome koliko dugo stoji na oglasnoj poziciji, te da li je za jednokratnu ili višekratnu upotrebu.

Za veće oglasne kampanje, po želji kupca, navlake vlastitim prijevozom distribuiramo po prodajnim mjestima.