CENTRALA
Poslovna tajnica:
VALENTINA RAICA
+385 1 3371 336, fax: +385 1 6404 351

Direktor:
IVICA HAJDUK, ivica.hajduk@printgrupa.com

Izvršni direktor:
ZORAN BULJEVIĆ, zoran.buljevic@printgrupa.com

Savjetnik direktora za proizvodnju:
ROBERT KUNŠTEK, robert.kunstek@printgrupa.com

Savjetnik direktora za prodaju:
RENATO KUNŠTEK, renato.kunstek@printgrupa.com

KOMERCIJALA
Direktorica komercijale: SANJA DURAKOVIĆ, tel: 3867 716, sanja.durakovic@printgrupa.com

Komercijalisti:
BORIS FABEK, tel: 3867 718, boris.fabek@printgrupa.com
STANKO FRESL, tel: 3867 705, stanko.fresl@printgrupa.com

VODITELJ RAZVOJA PRODAJE I MARKETINGA
DAMIR NOVAK, mob: 091 6000 005, damir.novak@printgrupa.com

PROIZVODNJA
Voditelj proizvodnje:
PERO PETRIČEVIĆ, mob: 098/9806 219, pero.petricevic@printgrupa.com

NABAVA
Voditeljica nabave:
VANJA MARAKOVIĆ, tel: 3867 719, vanja.marakovic@printgrupa.com

RAČUNOVODSTVO
Voditeljica financija i računovodstva:
STELA MARĐETKO, tel: 3867 712, stela.mardetko@printgrupa.com