ČLANICE PROJEKTNOG TIMA - INTERVJU

PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA I ZABRANA DISKRIMINACIJE


Stela Marđetko
voditeljica računovodstva i financija

Vodi li se pri zapošljavanju novih zaposlenika računa o jednakoj zastupljenosti spolova?
Pri zapošljavanju novih zaposlenika prvenstveno se vodi računa o stručnosti kandidata i radnom iskustvu na sličnim poslovima. Žene su polako počele sustizati muškarce, čak i u takozvanim „muškim” poslovima. U odjelu prodaje, a prodaja je „srce” naše tvrtke, zaposleno je 70 % žena, u odjelu grafičke pripreme 75 %, u odjelu računovodstva i financija 100 %. U proizvodnom dijelu tvrtke zastupljenost je žena 35 %, uglavnom na poslovima dorade gotovih proizvoda.

Postoje li razlike u visini plaće na jednakim radnim mjestima između muškaraca i žena?
U Print Grupi sistematizacijom radnih mjesta utvrđena je vertikalna struktura kompetencija za radna mjesta. Vertikalnu strukturu prate i plaće za navedena radna mjesta, koje su definirane ugovorom o radu između poslodavca i zaposlenika. Ne postoji diskriminacija zaposlenika ni na kakvom temelju.

Smatrate li da se provedbom ovog projekta promicala ravnopravnost spolova?
Samim time što su članice projektnog tima tri žene zaposlene na vodećim pozicijama u tiskarskoj branši definitivno se promiče ravnopravnosti spolova. Osobno vjerujem da ćemo u budućnosti viđati sve veći broj žena na voditeljskim pozicijama u svakoj branši. Važno je da uživamo u onome što radimo, nije važno kojeg smo spola.

Sanja Duraković
voditeljica prodaje

Smatrate li da se u Vašem poduzeću promiče jednakost žena i muškaraca?
Udio poduzetnica u hrvatskom gospodarstvu iznosi oko 30 %, što je još uvijek premalo da bismo razgovarali o rodnoj ravnopravnosti u pozitivnom kontekstu. Još je manje žena nego muškaraca zaposleno u privatnom sektoru i često imaju problema u dobivanju stalnih i dobro plaćenih poslova. U Print Grupi vodimo računa o rodnoj ravnopravnosti. Pokazatelj je činjenica da od 110 zaposlenika imamo 45 djelatnica. Možda se gledajući same brojke čini nedovoljno, ali ako govorimo o tiskarstvu, koje se kod nas općenito smatra muškim zanimanjem, značenje je brojeva nedvojbeno.

Jeste li se dosad susreli s predrasudama ili nekim vidom diskriminacije da su rukovodeće pozicije na kojima se trenutačno nalazite zastupljenije za muškarce u odnosu na žene?
U svojih gotovo 30 godina radnog iskustva mnogo sam se puta susrela s rodnom neravnopravnošću, ali u posljednje vrijeme, od kad se više o tome govori u javnosti, imam dojam da se mijenja percepcija i da je stanje mnogo bolje. U Print Grupi situacija je jasna. Možemo se pohvaliti i s pravom reći – jako dobra. Od pet rukovodećih pozicija, na tri su pozicije žene. Kad govorimo o napredovanju u našoj firmi, uz zalaganje i osobnu ambiciju pojedinca, koja ne ovisi o rodnoj pripadnosti, mjerilo koje se prvenstveno cijeni jest rad na dobrobiti Print Grupe.

Vanja Maraković
voditeljica nabave

Smatrate li da sposobnost, usavršavanje i napredovanje unutar kolektiva ovisi o spolnoj pripadnosti?
Sposobnost, usavršavanje i napredovanje unutar kolektiva isključivo ovisi o proaktivnosti osobe, želji za usvajanjem novih znanja i konstantnom razvijanju međuljudskih odnosa. Ne ovisi o spolnoj pripadnosti.

Smatrate li da žene moraju uložiti više napora da bi bile na istoj poziciji kao muškarci?
Da bi žene i muškarci bili na istoj poziciji, žene moraju ulagati razmjerno isto napora kao i muškarci, ako je polazna točka ista kvalifikacija i predanost poslu. Spolna pripadnost nije odlučujući faktor.

Je li na temelju ovog projekta kroz nabavu visokoautomatiziranih strojeva olakšan i omogućen rad žena u proizvodnji?
Nabava visokoautomatiziranih strojeva i opreme u svakom slučaju olakšava rad svih djelatnika u proizvodnji. Uvođenje automatizacije, pogotovo u strojeve kod kojih je prije bila potrebna upotreba fizičke snage za manipuliranje materijalima i doradu, uvelike olakšava položaj žena u proizvodnji te otvara nove mogućnosti njihova napredovanja i stjecanja novih znanja.

projekat EU
Hr En De Fr Ru Hu