Naziv projekta:

NOVE TEHNOLOGIJE ZA INOVATIVNE PROMOTIVNE PROIZVODE

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog fonda za regionalni razvoj


KRATKI OPIS PROJEKTA

Dana 14.06.2019. poduzeće Print Grupa d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Nove tehnologije za inovativne promotivne proizvode“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.15.0140.

Dana 01.07.2020. poduzeće Print Grupa d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Dodatak br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Nove tehnologije za inovativne promotivne proizvode“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.15.0140.

Provedba projekta sufinancirana je iz Euro pskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će porast kapaciteta proizvodnje, povećanje broja zaposlenih, rast prihoda od izvoza, rast prihoda od prodaje, povećanje kvalitete proizvoda i efikasniji proizvodni proces te provedbu marketinških i administrativnih aktivnosti.

CILJEVI PROJEKTA

Specifični cilj projekta je rast konkurentnosti kroz rast prihoda od prodaje za 31% do 2022. g. u odnosu na 2017.g., rast izvoza za 31% do 2022.g. u odnosu na 2017.g., povećanje kapaciteta proizvodnje poduzeća za 38% otvaranjem 21 novih radnih mjesta, radovima na rekonstrukciji proizvodno - poslovnog prostora i nabavom novih strojeva i opreme, povećanje tehnoloških mogućnosti uvođenjem novih proizvodnih linija: tisak na PVC materijale, POS materijale, cerade za kamione, zastave i jumbo plakate te jačanje tehnoloških znanja kroz educiranje ljudskih potencijala.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  • Rast proizvodnih kapaciteta kroz rekonstrukciju proizvodno- pos lovnog prostora te kroz nabavu novih strojeva i opreme
  • Unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika
  • Otvaranje novih radnih mjesta
  • Projektne aktivnosti provedene na vrijeme
  • Projekt prezentiran stalnim i potencijalnim klijentima te široj zajednici

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 24.144.812,50 kn

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 8.973.983,75 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 2. srpnja 2018. do 2. studenoga 2020.

OSOBA ZA KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: Ivica Hajduk

(e-pošta: ivica.hajduk@printgrupa.com, tel.: 01 3371 336)

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp-kk-03-2-1-15/

projekat EU

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća PRINT GRUPA d.o.o.

Hr En De Fr Ru Hu