ENERGETSKA UČINKOVITOST


Projekt povezan s mjerama energetskih poboljšanja, odnosno racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite koji se odnosi na poduzeće Print Grupa izrađen je u skladu s Tehničkim propisom o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18 i 86/18), u smislu zahtjeva energetske učinkovitosti iz članka 20. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/2017) te uz projektirani vijek građevine najmanje 50 godina, rekonstruirani dio ispunjava i temeljni zahtjev za građevinu broj 6. gospodarenje energijom i očuvanje topline iz članka 7., članka 8. točke 6. i članka 14. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/2017).

Proračun potrebne toplinske energije proveden je prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18 i 86/18) za stvarne meteorološke podatke te za referentne meteorološke podatke za kontinentalnu Hrvatsku.

Stvarna meteorološka postaja za lokaciju građevine, odnosno zgradu poduzeća Print Grupa jest Samobor.

Zgrada je proračunata kao jedna zona:
pogoni 1 i 2 – u proračun su uzeti referentni parametri rada sustava: rad sustava grijanja i rasvjete za nestambene zgrade 14 h dnevno, pet dana u tjednu, projektna unutarnja temperatura grijanja 20 °C, projektna unutarnja temperature hlađenja 22 °C, unutarnji toplinski dobitak 6 W/m2.

Na temelju projekta obrađuju se sljedeće mjere povezane s poboljšanjem energetske učinkovitosti za poduzeće Print Grupa:

  1. Mjera poboljšanja toplinskih svojstava neprozirnih dijelova fasade (zidovi pročelja)

  2. Mjera poboljšanja toplinskih karakteristika kosih krovnih i stropnih površina

Na temelju ovog projekta potrebna toplinska energija za grijanje zgrade u odnosu na postojeće stanje smanjuje se s QH,nd = 390 828 kWh/god. na QH,nd = 31 833 kWh/god., za 358 995 kWh/god., odnosno za 91,85 %.

U nastavku se nalazi tablica usporedbe koeficijenata prolaska topline i potrebne energije za grijanje prije i nakon projektiranih mjera.

 
POSTOJEĆE STANJE
PROJEKTNO STANJE
Ukupna bruto podna površina
m2
1111,83
1111,83
Korisna površina grijanog prostora
m2
1083,09
1083,09
Volumen grijanog prostora
m2
6759,93
6759,93
Površina vanjske ovojnice zgrade
m2
2939,52
2939,52
Vanjski zidovi – debljina toplinske izolacije
cm
0
10
Vanjski zidovi – koef. prolaska topline U
W/m2K
5,88
0,20
Krov – debljina toplinske izolacije
cm
0
24
Krov – koeficijent prolaska topline U
W/m2K
4,03
0,04
Pod na tlu – debljina toplinske izolacije
cm
6
6
Pod na tlu – koef. prolaska topline U
W/m2K
0,41
0,41
Vanjski prozori/stijene – koef. prolaska topline U stakla
W/m2K
3,40
3,40
Vanjski prozori/stijene – koef. prolaska topline U cijelog elementa
W/m2K
3,40
3,40
Vanjska vrata – koef. prolaska topline
W/m2K
2,50
2,50
Sustav grijanja
 
centralno plinsko
centralno dizalica topline
Vrsta goriva
 
prirodni plin
el. energija
Emisija onečišćujućih tvari (CO2)
t/god
152,266
23,518
  Smanjenje emisije CO2
t/god
128,748
  Smanjenje emisije CO2
%
84,55
Godišnja potrebna toplinska energija
t/god
  za grijanje Qh,nd
kWh
390 828
31 833
  Ušteda Qh,nd
kWh
358 995
  Ušteda Qh,nd
%
91,85
Godišnja potrebna primarna energija Eprim
kWh
800 031
161 663
  Ušteda Eprim
kWh
638 368
  Ušteda Eprim
%
79,79

Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje prije rekonstrukcije Q"h,nd = 356,47 kWh/m2a, odnosno
specifična godišnja primarna energija Eprim = 731,40 kWh/m2a, Energetski razred prije rekonstrukcije: G
Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje nakon rekonstrukcije Q"h,nd = 28,84 kWh/m2a, odnosno
specifična godišnja primarna energija Eprim = 148,95 kWh/m2a, Energetski razred nakon rekonstrukcije: B

projekat EU
Hr En De Fr Ru Hu