DIGITALNI TISAK

DIGITALNI TISAK

Definicija digitalnog tiska je moderna tiskarska tehnologija koja ksenofotografskim postupkom pomoću lasera prenosi zadani motiv na papir. On znatno pojednostavljuje tiskarski poces, jer omogućuje otisak malih i srednjih naklada, bez izrade filmova i ploča kao što je slučaj u offsetnom tisku. Prednosti su mala naklada, brzina i kvaliteta otiska i vlastiti dizajn. Idealnio za tisak posjetnica, brošura,pozivnica, čestitaka, plakata do A3 formata, etiketa, ulaznica, privjesnica, woblera, cijenika, diploma...

U sklopu digitalnog tiska možemo Vam ponuditi i tisak personaliziranih obrazaca, numeriranih araka, araka sa posebnim vrstama zaštite.