CERADA I MESH

CERADA I MESH

Tehnologija digitalnog tiska omogučava oslikavanje navedenih materijala u rolama i do 5 m širine, te beskonačne duljine. Uz to materijale je moguće kvalitetno spajati VF varenjem što pruža neoraničene mogućnosti u pogledu formata.

Cerada je materijal koji ima vrlo široku primjenu u reklamnoj industriji, od klasičnih banera pa sve do kamiona, šatora, mega oglasnih površina na zgradama... Na mjestima gdje pozicija oglasne površine ne dozvoljava izloženost vjetru zbog otpora zraka koristi se Mesh koji je po sastavu gotovo isti, ali je perforiran. Uz mogućnost izrade neogranićeno velikih formata pružamo uslugu dorade i montaže na najzahtjevnijim pozicijama.